انواع دستگاه خشک کن

خشک کردن یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین روش های فیزیکی نگهداری مواد غذایی است. در فرآیند خشک کردن به منظور کاهش محتوای آب موجود در محصولی است که قرار است خشک شود. مطابق با روش خشک کردن بر اساس ویژگی های خاص محصولات و ملاحظات اجتماعی-اقتصادی انتخاب می شود. بر اساس نظر فوق می توان نتیجه گرفت که دستگاه خشک کن دستگاهی که برای کاهش محتوای آب در محصولی که قرار است خشک شود استفاده می شود. محصول خشک شده به طور کلی درشکل غذا، میوه یا سبزیجات ماشین های خشک کن بسته به کاربردشان انواع مختلفی دارند، برای
به عنوان مثال، خشک کن نوع تونلی، نوع کابینتی، برقی و غیره.