نمایش 37–48 از 65 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه میوه خشک کن F300ag+

تومان23,500.000
  مدل دستگاه تعداد موتور تهویه رطوبت سیستم کنترلر سنسور رطوبت سنج وزن دستگاه kg گارانتی محصول خدمات پس از

دستگاه میوه خشک کن F300ag++

مدل دستگاه ظرفیت ورودی در هر پارت قابلیت دوگانه سوز شدن چرخ F300ag++ 80kg دارد دارد   *خشک کردن محصوالت

دستگاه میوه خشک کن F400ag

مدل دستگاه ظرفیت روزانه سوخت ابعاد دستگاه(سانتی متر) جنس بدنه تعداد سینی ابعاد سینی جنس سینی فاصله سینی تعداد موتور

دستگاه میوه خشک کن F400ag+

تومان28,500.000
  مدل دستگاه تعداد موتور تهویه رطوبت سیستم کنترلر سنسور رطوبت سنج وزن دستگاه kg گارانتی محصول خدمات پس از

دستگاه میوه خشک کن F400ag++

مدل دستگاه ظرفیت ورودی در هر پارت قابلیت دوگانه سوز شدن چرخ F400ag++ 100kg دارد دارد   *خشک کردن محصولات

دستگاه میوه خشک کن F40a+

تومان7,900.000
  مدل دستگاه تعداد موتور تهویه رطوبت سیستم کنترلر سنسور رطوبت سنج وزن دستگاه kg گارانتی محصول خدمات پس از

دستگاه میوه خشک کن F500ag

مدل دستگاه ظرفیت روزانه سوخت ابعاد دستگاه(سانتی متر) جنس بدنه تعداد سینی ابعاد سینی جنس سینی فاصله سینی تعداد موتور

دستگاه میوه خشک کن F500ag+

  مدل دستگاه تعداد موتور تهویه رطوبت سیستم کنترلر سنسور رطوبت سنج وزن دستگاه kg گارانتی محصول خدمات پس از

دستگاه میوه خشک کن F500ag++

مدل دستگاه ظرفیت ورودی در هر پارت قابلیت دوگانه سوز شدن چرخ F500ag++ 150kg دارد دارد   *خشک کردن محصوالت

دستگاه میوه خشک کن F600ag

مدل دستگاه ظرفیت روزانه سوخت ابعاد دستگاه(سانتی متر) جنس بدنه تعداد سینی ابعاد سینی جنس سینی فاصله سینی تعداد موتور

دستگاه میوه خشک کن F600ag+

تومان36,500.000
  مدل دستگاه تعداد موتور تهویه رطوبت سیستم کنترلر سنسور رطوبت سنج وزن دستگاه kg گارانتی محصول خدمات پس از

دستگاه میوه خشک کن F600ag++

مدل دستگاه ظرفیت ورودی در هر پارت قابلیت دوگانه سوز شدن چرخ F600ag++ 200kg دارد دارد   *خشک کردن محصولات